Web of Science Konferans Bildirileri Atıf Dizini Değerlendirme Süreci ve Seçim Kriterleri

Web of Science Konferans Bildirileri Atıf Dizini Değerlendirme Süreci ve Seçim Kriterleri

Date
August 22, 2023

Web of Science Core Collection™ için küratörlük süreci benzersizdir: editoryal kararlarımız, yayınevleri veya araştırma enstitüleriyle hiçbir ilişkisi olmayan uzman kurum içi editörlerimiz tarafından yürütülür, böylece herhangi bir potansiyel önyargı veya çıkar çatışması ortadan kalkar.

Konferans bildiri ciltlerini değerlendirmek için 26 kriterden oluşan tek bir set kullanıyoruz. Bunlar, bildiri ciltleri düzeyinde editoryal titizlik ve en iyi uygulamaları seçmek için tasarlanmıştır.

Aşağıda açıklanan değerlendirme süreci, belirli bir konferansla ilgili bağımsız ciltlerde toplanan bildiri metinleri için geçerlidir. Conference Proceedings Citation Index (CPCI) için seçilen bildiriler tüm kriterleri geçmelidir. Seçim kriterlerinden herhangi birinde başarısız olan bildiriler kapsam için reddedilecektir.

Seçimimiz etkinlik düzeyinde değil yayın düzeyindedir, ancak konferans komitesi kompozisyonu ve inceleme süreci gibi yayın çıktısını etkileyen konferans özellikleri değerlendirmede dikkate alınmaktadır.

Web of Science Core Collection'da indekslenen dergilerde yayınlanan bildiri makalelerinin CPCI'da seçici olarak kapsandığını unutmayın. CPCI'da yer almak için, dergilerde yayınlanan bildiri makalelerinin belirli bir konferansta sunulduğu açıkça belirtilmeli ve tam konferans bilgilerini (Konferansın Adı, Tarihi ve Yeri) içermelidir. Dergiler, Web of Science Dergi Değerlendirme Süreci ve Seçim Kriterleri uyarınca kapsama alınmak üzere seçilir.

Değerlendirme Adımları ve Kriterlerinin Açıklaması

image

İlk Triyaj

Bu triyaj adımının temel amacı, değerlendirilmek üzere gönderilen konferans bildirilerinin net bir şekilde tanımlanmasını sağlamak ve herhangi bir sorunuz veya endişeniz olması durumunda kiminle iletişime geçeceğinizi bilmektir. Bildirilerin, çözülebilecek sorunlar nedeniyle ilk aşamayı geçememesi halinde yeniden gönderilmesi için herhangi bir ambargo süresi yoktur.

Bildiri Başlığı

Bildiriler, bildirilerin türetildiği konferansla uyumlu olan farklı bir başlığa sahip olmalıdır. Başlık, makale, yayın ve web sitesi (varsa) düzeyinde tutarlı bir şekilde gösterilmelidir.

Proceedings Yayınevi

Yayıncı adı açıkça tanımlanmalı ve yayıncının iş ofisleri için doğrulanabilir, fiziksel bir adres (Posta Kutusu değil) sağlanmalıdır. Bir dernek bağlantısı veya sahipliği varsa, bu belirtilmeli ve doğrulanabilir iletişim bilgileri sağlanmalıdır.

Yayın Yılı

Yayın yılı açıkça belirtilmelidir.

Konferans Başlığı, Tarihi, Yeri

Konferans detayları tüm platformlarda (elektronik ve/veya basılı) açık ve tutarlı bir şekilde gösterilmeli ve makale, yayın ve konferans düzeyinde tutarlı olmalıdır. Konferans, belirtilen kapsam, yayınlanan içerik ve topluluk demografisi (komite, sunum yapanlar ve yazarlar) ile uyumlu farklı bir başlığa sahip olmalıdır. Sanal olarak düzenlenen konferanslar söz konusu olduğunda, bu durum açıkça belirtilmelidir.

DOI'ler, Kağıt Numaralandırma veya Sürekli Sayfalandırma

Benzersiz içerik öğelerinin açık bir şekilde tanımlanmasını sağlamak için sıralı sayfa numaralandırması, kağıt numaralandırması veya DOI'ler bulunmalıdır.

İçerik Erişimi

Web of Science editör ekibi, yayınlanan içeriğe tam erişime ve bu içeriği görüntülemek için gerekli tüm izinlere sahip olmalıdır. Web of Science gerekirse IP aralıklarını sağlayacaktır. Alternatif olarak, yayıncılar süresi dolmayan bir kullanıcı adı ve şifre sağlayabilir. Yalnızca basılı bildiriler için, içeriğin dijitalleştirilmiş bir sürümüne erişim ayarlanmalıdır.

İletişim Bilgileri

Web of Science ve bildiri personeli arasında doğrudan iletişime izin vermek için gönderilen bildirinin birincil editoryal ve üretim rolleri için iletişim bilgileri sağlanmalıdır.

Editoryal Triyaj

Bu adımda Web of Science editörleri, tam bir editoryal değerlendirmenin hak edilip edilmediğini belirlemek için bildirileri gözden geçirir. Bir bildiri kitabı bu adımı geçemezse, yeniden gönderilmeye uygun değildir.

Bildiri Metinleri

Yayın öncelikle tam bildiri makalelerini içermelidir. Akademik düzey, lisansüstü, doktora sonrası ve/veya profesyonel araştırma izleyicilerine uygun olmalıdır. Açıklayıcı bildiri başlıkları, tam atıfta bulunulan referanslar ve bildiri özetleri gibi yerleşik editoryal kurallara uyulmalıdır. Bildirilerin konferansta sunulmuş ve tartışmaya açık olması beklenmektedir.

İngilizce Bildiri Başlıkları ve Bildiri Özetleri

Yayınlanan içeriğin ana gövdesinin dili ne olursa olsun, bildiriler tüm bildiri başlıklarının doğru ve anlaşılır bir İngilizce çevirisini sağlamalıdır. Bildiri metinlerinin özetleri olmalı ve bu özetler İngilizceye çevrilmelidir.

Roma Harfli Bibliyografik Bilgiler

Atıf yapılan referanslar, isimler ve bağlantılar, hızlı, doğru indeksleme ve küresel kullanıcılarımız tarafından kolay anlaşılırlık sağlamak için Roma alfabesiyle yayınlanmalıdır.

Dilin Açıklığı

İngilizce olarak sunulan başlıklar, özetler ve diğer tüm yayınlanmış metinler için dil, küresel bir izleyici kitlesi için açık ve anlaşılır olmalıdır. Bu, bildirilerde, bildiriler web sitesinde ve varsa konferans web sitesinde bulunan metni içerir.

Zamanlılık ve Yayın Hacmi

Yayınlanan bildirilerin hacminin literatüre değerli bir katkı yapması ve konu alanına ve konferans katılımına ve hedeflerine uygun aralıklarda olması beklenmektedir. Mevcut ve bir önceki yıl içinde düzenlenen konferanslara öncelik verilecektir, ancak kapsamın tamamlanması için istisnalar dikkate alınabilir.

Web Sitesi İşlevselliği/Formatı

Çevrimiçi yayınlar için, bilgi mimarisi ve navigasyon sistemi içeriğe kolay erişim sağlamalıdır. Konferans web siteleri, program, organizasyon komitesi, başvuru kılavuzları, değerlendirme süreci ve politikalar gibi konferansı tanımlayan özelliklere kolay erişim sağlamalıdır.

Editoryal Politikalar

Yayımlanan tüm içeriğin akran değerlendirmesi ve/veya editoryal gözetim sürecine ilişkin kolay erişilebilir bir açıklamanın yanı sıra, bildiriler tarafından editörler, yazarlar ve konferans organizatörleri için herhangi bir gereklilik sağlanmalıdır.

Amaçlar ve Kapsam

Konferansın iyi tanımlanmış bir kapsamı ve amaç beyanı ile odaklanma ve tutarlılık gösteren bir programı olmalıdır.

Editör Kuruluş Bilgileri

Bildiri Editörleri doğru bir şekilde tanımlanmalıdır. İsimler ciltte sunulmalıdır. Kurumsal bağlantılar - ülke/bölge dahil olmak üzere - ciltte sunulmalı veya başka bir şekilde kolayca erişilebilir olmalıdır.

Yazar İlişki Bilgileri

Tüm bildiri makalelerinin yazarları doğru bir şekilde tanımlanmalıdır. Tüm yazarların isimleri ve kurumsal bağlantıları - ülke/bölge dahil - gereklidir.

Komite Üyelik Bilgileri

Konferanstan sorumlu komite üyeleri doğru bir şekilde tanımlanmalıdır. Tüm üyelerin isimleri ve kurumsal bağlantıları - ülke/bölge dahil - kitapta sunulmalı veya başka bir şekilde kolayca erişilebilir olmalıdır.

Editoryal Değerlendirme

Bu adımda, Web of Science editörleri konferansın başlığı, belirtilen kapsamı, organizasyon komitesinin bileşimi ve yayınlanan bildiriler ile yazarlık arasında uyum olup olmadığını kontrol etmektedir. Ayrıca editöryal titizlik ve topluluk standartlarına bağlılığın kanıtlarını da arıyorlar. Bir bildiri kitabı bu adımı geçemezse, yeniden gönderilmeye uygun değildir.

Komite Bileşimi

Komite üyelikleri, coğrafi çeşitlilik ve yayın kayıtları, konferansın belirtilen kapsamı ve bildirileriyle tutarlı olmalıdır. Komitenin büyüklüğü ve bileşimi, bildirilerin hacmi ve genişliği ile tutarlı olmalıdır.

İfadelerin Geçerliliği

İncelememizin amacı, konferans veya bildirileri tarafından iddia edilen herhangi bir standart veya politikanın uygulanabilirliğini ve uygulanmasını sağlamak değildir. Bununla birlikte, gerektiğinde, şüpheli içerik veya yanlış iddiaların araştırılmasını üstleneceğiz.

Akran Değerlendirmesi

Yayımlanan içerik, yeterli ve etkin bir hakem değerlendirmesi ve/veya editoryal gözetimi yansıtmalıdır. Yetersiz hakem değerlendirmesinin belirtileri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, konferansın kapsamı dışında kalan, doğrulanmamış iddialarda bulunan veya literatüre orijinal bir katkı sağlamayan makaleler yer alır.

İçerik Alaka Düzeyi

Yayınlanan içerik, konferansın başlığı ve belirtilen kapsamı ile tutarlı olmalı ve odaklanma ve tutarlılık göstermelidir. Yayınlanan bildirilerin toplantıda sunulmuş ve tartışmaya açık olması beklenmektedir.

Sponsorluk Detayları

Konferansın kurumsal ve kurumsal sponsorları, konferansın her bir cildinde ve/veya konferansın web sitesinde açıkça belirtilmelidir.

Topluluk Standartlarına Bağlılık

Konferans/bildiri politikaları kendi toplulukları içinde kabul görmüş en iyi uygulamalarla tutarlıdır. Bildiri metinleri, konu alanlarındaki kabul görmüş en iyi uygulamalarla tutarlıdır (örneğin, organizma veya kimyasal isimlendirmede kabul görmüş standartlar).

Yazar Dağılımı

Yazarlar, konferansın belirtilen kapsamıyla ilişkili akademik topluluğa katılımlarını doğrulayan bağlantılara ve coğrafi çeşitliliğe sahip olmalıdır.

Literatüre Uygun Atıflar

İçeriğin, konuyla ilgili literatürü uygun bir şekilde kabul etmesi beklenmektedir.

Nasıl gönderilir

Konferans bildirilerini değerlendirilmek üzere göndermek isteyen yayıncılar, nasıl gönderecekleri hakkında bilgi almak için editorial.relations@clarivate.com adresine e-posta göndermelidir.

Lütfen dikkat: sadece yayıncılar konferans bildirilerini gönderebilir ve değerlendirme durumu hakkında bilgi alabilir.

✒️